Yearly Archives: 2016

/2016

Väg- och VA-Ingenjörerna i Sverige AB fyller 9 år

2016-10-19T14:14:12+02:00

Vi är det lagom stora företaget med enkla beslutsvägar, stort eget ansvar och helhetssyn i uppdragen som är stolta över att vi tillsammans med kunder och kollegor får vara med och skapa framtidens samhällen. Nu fyller vi 9 år och hoppas att vi kan skapa fler goda infrastrukturlösningar i Mälardalen med omnejd ett bra tag till.

Väg- och VA-Ingenjörerna i Sverige AB fyller 9 år2016-10-19T14:14:12+02:00

Den första snön innebär tid för reflektion i byggbranschen

2016-10-19T14:12:27+02:00

När den första snön faller brukar pågående byggnationer lugna ned sig något liksom hela byggbranschen pga av ogynnsamma väderförhållanden. Då kan vi projektörer andas lite innan vi tar nya tag med vårens planerade byggprojekt.

Den första snön innebär tid för reflektion i byggbranschen2016-10-19T14:12:27+02:00

Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping

2016-10-19T14:10:35+02:00

Enköping, liksom flertal orter i Mälardalen växer så det knakar. Med nyexploateringar följer utökade behov av infrastruktur. Nu ser vi bl a över kapaciteten för befintliga VA-system in mot Enköpings tätort då sydvästra Enköping där Bredsandsskogen m fl områden byggs.

Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping2016-10-19T14:10:35+02:00

Jagbacken, Mariefred – nytt bostadsområde

2016-10-19T14:08:44+02:00

Vi projekterar gator, va och belysning till ett nytt planerat bostadsområde i kuperad terräng utanför Mariefred, Strängnäs kommun.

Jagbacken, Mariefred – nytt bostadsområde2016-10-19T14:08:44+02:00

Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad

2016-10-19T14:07:17+02:00

Vi har erhållit projekteringsuppdraget Kopparbergsvägen mellan Östra Ringvägen och Knutsgatan – ombyggnad av Västerås stad som bl a innehåller omdaning av gång- och cykelbanor med ny markvärme, nya körbanor, trafiksignaler, grönytor – allt anpassat till planerade nya bostadskvarter invid Karlsgatan. Byggstart planeras till sommaren 2017.

Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad2016-10-19T14:07:17+02:00

VA-förbättringar på Bäckby, Västerås

2016-08-30T10:56:56+02:00

Vi utreder och projekterar va-system på Kv. Välljärnet på Bäckby i Västerås åt Mimer. Efter att området byggdes för drygt 40 år sedan krävs nu förbättringar för framtidens va-system.

VA-förbättringar på Bäckby, Västerås2016-08-30T10:56:56+02:00

Odensvigatan Västerås – saknad cykellänk byggs nu

2016-08-30T10:54:54+02:00

Gång- och cykelväg längs med Odensvigatan som vi projekterat byggs nu. Det blir en bred cykelväg på ca 200 meter med ny trädrad, skelettjord och ny belysning.

Odensvigatan Västerås – saknad cykellänk byggs nu2016-08-30T10:54:54+02:00

Malmen, Gäddeholm – äntligen dags för byggande

2016-06-21T12:29:58+02:00

I snart 10 år har vi varit med och utrett och projekterat vägar till och i Gäddeholm. Nu är det dags att bygga fem nya bostadsområden där vi projekterat infrastruktur. Det är berikande att tillsammans med duktiga stadsplanerare, landskapsarkitekter, geotekniker med flera se idéer och tekniska lösningar nu bli verklighet… och ännu är inte Gäddeholm färdigutvecklat.

Malmen, Gäddeholm – äntligen dags för byggande2016-06-21T12:29:58+02:00