VA-förbättringar på Bäckby, Västerås

//VA-förbättringar på Bäckby, Västerås

VA-förbättringar på Bäckby, Västerås

Vi utreder och projekterar va-system på Kv. Välljärnet på Bäckby i Västerås åt Mimer. Efter att området byggdes för drygt 40 år sedan krävs nu förbättringar för framtidens va-system.

2016-08-30T10:56:56+02:00