Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad

//Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad

Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad

Vi har erhållit projekteringsuppdraget Kopparbergsvägen mellan Östra Ringvägen och Knutsgatan – ombyggnad av Västerås stad som bl a innehåller omdaning av gång- och cykelbanor med ny markvärme, nya körbanor, trafiksignaler, grönytor – allt anpassat till planerade nya bostadskvarter invid Karlsgatan. Byggstart planeras till sommaren 2017.

2016-10-19T14:07:17+02:00