Malmen, Gäddeholm – äntligen dags för byggande

//Malmen, Gäddeholm – äntligen dags för byggande

Malmen, Gäddeholm – äntligen dags för byggande

I snart 10 år har vi varit med och utrett och projekterat vägar till och i Gäddeholm. Nu är det dags att bygga fem nya bostadsområden där vi projekterat infrastruktur. Det är berikande att tillsammans med duktiga stadsplanerare, landskapsarkitekter, geotekniker med flera se idéer och tekniska lösningar nu bli verklighet… och ännu är inte Gäddeholm färdigutvecklat.

2016-06-21T12:29:58+02:00