Nyheter

Nyheter2021-12-16T13:06:44+01:00
Cover for Väg- och VA-Ingenjörerna i Sverige AB
42
Väg- och VA-Ingenjörerna i Sverige AB

Väg- och VA-Ingenjörerna i Sverige AB

Ambitiösa och engagerade väg- och VA-projektörer och projektledare som arbetar med intressanta i

Vi har fått uppdrag att detaljprojektera nästa etapp på Gäddeholm ’Fredriksdal’!Uppdraget omfattar ca 2,5km väg projektering, dagvattenhantering, och även VA.Den befintliga Gäddeholmsvägen anpassas från landsväg till att bli mer stadsmässigDetaljplanen omfattar byggnation av ca 450-500 bostäder varav ca 70 flerfamiljshus och200 radhus och villor. Vidare föreslås förskola och en grundskola.Vi ser framemot att bidra till tillökning i Västerås!Vi passar på och önskar alla en riktig god jul och gott nytt år! ... See MoreSee Less
View on Facebook
Förra månaden var vi på konferens på Eliry Beach House på Lidingö. Vi fokuserade mest på vårt interna kvalitetsarbete. Trevligt att umgås utanför jobbet!Vi välkomnar Felix Holmin som började hos oss förra veckan. Han ska hålla på med VA projektering. #vägprojektering #vaprojektering #kvaletet ... See MoreSee Less
View on Facebook
Vilken härlig vinter och vår det blev till slut.Med våren kom även roliga nyheter till oss. Vår kollega Matt och hans fru fick sitt första barn, ett stort grattis till dem! Även företaget har fått tillökning genom vår nya kollega Maryam Abbasi som började i slutet av februari. Hon kommer senast från Ramböll och kommer att förstärka oss med VA-projektering, utredningar och ledningssamordning. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Från ritning till verklighet!Nu är Kofotsgatan klar. En ny gatulänk för att avlasta trafik på Erikslund Västerås.Uppdrag åt Västerås Stad omfattade projektering för upphandling och även stöd under byggskedet.750 meter gata, gång- och cykelbana och dagvattendammar. I området hittades inför bygget ett flertal olika arter groddjur och salamandrar, bl.a. större vattensalamander som är rödlistad. Vägen är projekterad och anpassad med mjuka böjar för att skydda salamandrarnas boplatser.Längs vägen har en grodbarriär byggts att skydda dem och trummor finns för att möjliggöra för dem att passera vägen.Video från Bo Lundvangwww.youtube.com/watch?v=DGzYx0SMMxs&feature=youtu.b ... See MoreSee Less
View on Facebook
Ibland kan det som projektör vara svårt att se framför sig hur slutresultatet kommer att se ut när man sitter och skapar sina handlingar.Därför är det så viktigt att komma ut och se hur det färdiga resultatet blev.Det ger en stor tillfredsställelse att kunna vara med och skapa något, i grund och botten något så "tråkigt" som en fördröjningsdamm för dagvatten, som ger ett område en fin miljö och karaktär.Här en nyligen anlagd damm i området Stavlund, Strängnäs.Gatorna har projekterats och byggts i tre etapper och nu pågår byggnation av bostäder för fullt. . ... See MoreSee Less
View on Facebook
2805, 2019

Vi söker en ny VA-ingenjör.

Klicka på länken för att se jobbannonsen: https://norenlindholm.se/jobs/1988-va-ingenjor-till-vag-och-va-ingenjorerna/

103, 2019

Kristoffer Larsson, ny VD från 1 mars 2019.

Kristoffer, som är en av ursprungsgrundarna tar över som VD fr o m 1 mars. Thomas Ström övertar rollen som styrelseordförande efter Björn Andersson. I övrigt “business as usual”. Skapa [...]

3112, 2018

Gott nytt år!

Dags att summera 2018 och planera framåt mot företagets tolfte år. Gott nytt år!

1312, 2018

Lucia = Leverans

Idag sker leverans av bygghandlingar, utredningar mm inför upphandlingar av entreprenörer till vårens byggsäsong påbörjas. Från idé till färdigställande av ett infrastrukturprojekt krävs långa handläggningstider, remisser och tyckandet från allehanda [...]

511, 2018

Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan

Vi projekterar en hel del ny markvärme i Västerås och Eskilstuna i första hand, men även andra kommuner börjar förstå nyttan med att återvinna värmeenergi till snöfria markytor. Frågan är [...]

110, 2018

Vad händer bakom Stockholms västra horisont?

Vad händer bortom tullarna? Finns det någon tillväxt ute i ”spenaten”? Då vi just idag arbetar med ett flertal kommuner i Mälardalen med omnejd så kan vi svara att det [...]