Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping

//Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping

Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping

Enköping, liksom flertal orter i Mälardalen växer så det knakar. Med nyexploateringar följer utökade behov av infrastruktur. Nu ser vi bl a över kapaciteten för befintliga VA-system in mot Enköpings tätort då sydvästra Enköping där Bredsandsskogen m fl områden byggs.

2016-10-19T14:10:35+02:00