Monthly Archives: oktober 2016

//oktober

Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad

2016-10-19T14:07:17+02:00

Vi har erhållit projekteringsuppdraget Kopparbergsvägen mellan Östra Ringvägen och Knutsgatan – ombyggnad av Västerås stad som bl a innehåller omdaning av gång- och cykelbanor med ny markvärme, nya körbanor, trafiksignaler, grönytor – allt anpassat till planerade nya bostadskvarter invid Karlsgatan. Byggstart planeras till sommaren 2017.

Kopparbergsvägen, Västerås – ombyggnad2016-10-19T14:07:17+02:00

VA-förbättringar på Bäckby, Västerås

2016-08-30T10:56:56+02:00

Vi utreder och projekterar va-system på Kv. Välljärnet på Bäckby i Västerås åt Mimer. Efter att området byggdes för drygt 40 år sedan krävs nu förbättringar för framtidens va-system.

VA-förbättringar på Bäckby, Västerås2016-08-30T10:56:56+02:00