Monthly Archives: november 2016

//november

Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping

2016-10-19T14:10:35+02:00

Enköping, liksom flertal orter i Mälardalen växer så det knakar. Med nyexploateringar följer utökade behov av infrastruktur. Nu ser vi bl a över kapaciteten för befintliga VA-system in mot Enköpings tätort då sydvästra Enköping där Bredsandsskogen m fl områden byggs.

Förstärkning av befintligt Vatten- och Avloppsnät i Enköping2016-10-19T14:10:35+02:00

Jagbacken, Mariefred – nytt bostadsområde

2016-10-19T14:08:44+02:00

Vi projekterar gator, va och belysning till ett nytt planerat bostadsområde i kuperad terräng utanför Mariefred, Strängnäs kommun.

Jagbacken, Mariefred – nytt bostadsområde2016-10-19T14:08:44+02:00