Monthly Archives: juli 2016

//juli

Krafttag mot framtida översvämningar och föroreningar

2016-06-21T12:24:11+02:00

Svensk vatten, länsstyrelser och kommuner skärper kraven i detaljplanearbeten gällande dagvattenhantering. Miljökvalitetsnormer skärps och dimensionering av va-system ska ta hänsyn till långt framtida prognosticerade regnmängder. Detta innebär i praktiken att det kommer byggas större och dyrare ledningar, fler utjämningsmagasin och fler och bättre lokala renings-/filteranläggningar. Ett bra, men i vissa fall dyrt steg i rätt riktning för en god [...]

Krafttag mot framtida översvämningar och föroreningar2016-06-21T12:24:11+02:00

Strängnäs växer på Mälarö

2016-06-21T12:21:52+02:00

Stavlund, norr om Strängnäs citykärna och väster om Selaön, växer med fler bostäder. Vi har fått uppdraget att projektera gator, va-system och belysning för det utökade bostasområdet – byggstart planeras till hösten/vinter 2016/2017.

Strängnäs växer på Mälarö2016-06-21T12:21:52+02:00