Krafttag mot framtida översvämningar och föroreningar

//Krafttag mot framtida översvämningar och föroreningar

Krafttag mot framtida översvämningar och föroreningar

Svensk vatten, länsstyrelser och kommuner skärper kraven i detaljplanearbeten gällande dagvattenhantering. Miljökvalitetsnormer skärps och dimensionering av va-system ska ta hänsyn till långt framtida prognosticerade regnmängder. Detta innebär i praktiken att det kommer byggas större och dyrare ledningar, fler utjämningsmagasin och fler och bättre lokala renings-/filteranläggningar.

Ett bra, men i vissa fall dyrt steg i rätt riktning för en god framtida, fungerande och renare infrastruktur.

2016-06-21T12:24:11+02:00