Vad händer bakom Stockholms västra horisont?

//Vad händer bakom Stockholms västra horisont?

Vad händer bakom Stockholms västra horisont?

Vad händer bortom tullarna? Finns det någon tillväxt ute i ”spenaten”? Då vi just idag arbetar med ett flertal kommuner i Mälardalen med omnejd så kan vi svara att det är fullt ös i byggbranschen med nya bostadsområden, handelsområden, trafikleder, om- och tillbyggnad av VA-system och nya detaljplaner på gång och ett himmelens drag hos teknikkonsulter även utanför hufvudstaden.

2018-09-25T14:40:37+02:00