Monthly Archives: oktober 2017

//oktober

Röda torget cirkulationsplats, Västerås

2017-10-10T12:55:22+02:00

Vi ska projekteringsleda och projektera ny cirkulationsplats vid ”Röda torget” i Västerås. Röda torget är idag en signalreglerad fyrvägskorsning vid Pilgatan, Malmabergsgatan och Björnövägen som har fått sitt smek-(ök- )namn för att det alltid lyser rött vid trafiksignalerna. Sedan decennier har planer funnits på att göra om denna korsning och i och med exploateringsplaner på Ängsgärdet [...]

Röda torget cirkulationsplats, Västerås2017-10-10T12:55:22+02:00

Nya bostadsområden i Strängnäs och Stallarholmen

2017-10-10T12:53:25+02:00

Vi ska projektera väg och va till två nya bostadsområden i Strängnäs kommun. Södra stadsskogen vid norra Finninge, väster om Strängnäs stadskärna planeras ett nytt bostadsområde med karaktären trädgårds- och villastad med inslag av flerbostadshus. I Stallarholmen ska vi projektera infrastruktur till ett mindre nytt villaområde vid Vannesta.

Nya bostadsområden i Strängnäs och Stallarholmen2017-10-10T12:53:25+02:00