Röda torget cirkulationsplats, Västerås

//Röda torget cirkulationsplats, Västerås

Röda torget cirkulationsplats, Västerås

Vi ska projekteringsleda och projektera ny cirkulationsplats vid ”Röda torget” i Västerås. Röda torget är idag en signalreglerad fyrvägskorsning vid Pilgatan, Malmabergsgatan och Björnövägen som har fått sitt smek-(ök- )namn för att det alltid lyser rött vid trafiksignalerna. Sedan decennier har planer funnits på att göra om denna korsning och i och med exploateringsplaner på Ängsgärdet samt modern lokaltrafikplanering så är det nu äntligen dags för en ombyggnad till cirkulationsplats.

2017-10-10T12:55:22+02:00