Monthly Archives: april 2017

//april

Byggboom efter vårt skapande

2017-04-26T10:56:13+02:00

Nu byggs många av de projekt vi tillsammans med kollegor skapat det senaste året. De projekt som bl a byggs eller är på gång att byggas är: Åkersberg, Älvdansen, Bahcoområdet – nya bostadsområden i Enköping Hagalund – nytt handels- och industriområde i Enköping Jagbacken – nytt bostadsområde i Strängnäs Kopparbergsvägen – ombyggnad av stadsgata i Västerås [...]

Byggboom efter vårt skapande2017-04-26T10:56:13+02:00

Norra Erikslund, Västerås – i närhet av ”Salamanderland”

2017-03-07T10:48:46+01:00

Vi har tillsammans med många kollegor tagit fram handlingar för nya gator, belysning, vatten och avlopp, el, tele, opto och dagvattenanläggningar för Norra Erikslund och gatorna Västerleden, Hallsta Gårdsgata samt den nya Kranbalksgatan med omnejd. I närheten av aktuellt område lever salamandrar. Deras levnadsområde(habitat) ska fredas. I vårt pågående projekt har bl a tagits hänsyn till [...]

Norra Erikslund, Västerås – i närhet av ”Salamanderland”2017-03-07T10:48:46+01:00