Work, work, work

//Work, work, work

Work, work, work

Projektering kräver både helikopterseende och detaljnoggrannhet i fokuserad miljö.

Att lyssna på Bach och cadda tvärsektioner samtidigt kan dessutom öka produktiviteten avsevärt. Ibland kan det tyvärr gå lite långt med musiklyssnandet då hela företaget går loss på Rihannas ”Work, Work, Work”…mitt i leveranshetsen 🙂

2016-06-21T12:27:48+02:00