Vi skapar framtidens Mälardalen

//Vi skapar framtidens Mälardalen

Vi skapar framtidens Mälardalen

Vi skapar bl a infrastruktur för nya bostadsområden i bl a Västerås, Sigtuna, Enköping, Strängnäs m fl, planerar nya va-system i landsbygd, värmer fötterna för stadsfolk med markvärmeprojektering, förskönar citymiljöer, förbättrar trafiksäkerhet, skapar logistikcenter, räddar folk och fastigheter från översvämningar, ser till att båtägare kan tömma sitt avlopp på ett miljövänligt sätt och gör geotekniska utredningar i mark för framtida infrastruktur m.m.

2016-04-26T15:14:49+02:00