Någon har tänkt

//Någon har tänkt

Någon har tänkt

Att vara nyskapande och kreativ i en hårt reglerad verksamhet som vår är utmanande för båda hjärnhalvorna. Att få en god samklang mellan estetik och funktion i ett projekt är mycket givande. Att känna stolthet över att se en rollator lätt ta sig över en nedsänkt granitsten till affären är få förunnat. De små detaljerna i mönster och form, rätt sorts jord för att ett träd ska kunna växa och leva längre än oss människor. Rätt dimension på en vattenledning så att folk kan duscha med rätt vattentryck eller kunna spola på toaletten. Rätt sidlutning på en väg så att g-krafterna matchar perfekt med rätt hastighet i en cirkulationsplats. Mycket av det vi tar för givet har någon tänkt igenom noga och sedan skapat. Denna någon är ofta vi.

2018-03-22T11:07:00+01:00