Mälarhamnar blir renare med vår hjälp

//Mälarhamnar blir renare med vår hjälp

Mälarhamnar blir renare med vår hjälp

I Västerås hamn byggs nu dagvattendammsystem för rening och filtrering som gör hamnområdet renare och även Mälaren. I Köpings hamn planeras och projekteras samtidigt liknande system. Vi är med som projektörer och teknikstöd i båda projekten.

2017-05-08T09:07:33+02:00