Hem (används ej)2017-05-30T16:19:30+02:00

Engagemang, helhetssyn & trovärdighet!

Vi finner vägen eller skapar den

Gator, vägar och VA-system är centrala delar i samhällets infrastruktur. Vi skapar samhällen tillsammans med våra kunder!

Vi har lång erfarenhet av olika projekt, från små utredningar till projektering av bygghandlingar för stora infrastrukturprojekt. Våra kunder finns inom kommuner, byggföretag och statliga myndigheter som Trafikverket och Fortifikationsverket.

Ledningssystem

Väg- och VA-ingenjörerna i Sverige AB erbjuder kvalificerade tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadsområdet. Väg- och VA-ingenjörerna ska därför i varje enskilt uppdrag och i verksamheten i stort efterleva samhällets och kundernas miljö- och kvalitetskrav, genom att:

  • Säkerställa att rätt kompetens inom aktuella teknikområden erbjuds genom utbildning av befintlig personal, rekrytering av ny personal och samarbete med andra organisationer
  • Alltid vara uppdaterade på gällande lagar och regler
  • Vara lyhörda för kundernas behov och förväntningar och härvid leverera i tid och med överenskommen kvalitet
  • Väga in relevanta miljö- och kvalitetsaspekter vid inköp av varor och tjänster
  • Ständigt förbättra miljö- och kvalitetsarbetet, både i den egna verksamheten och i våra uppdrag

Väg- och VA-ingenjörerna i Sverige AB:s ledningssystem för miljö och kvalitet baseras på SS-EN ISO 14001 och SS-EN ISO 9001. Avsikten är att certifiera systemet.

Ansök här

Karriär

Ambitiösa och engagerade väg- och va-projektörer och projektledare som vill arbeta med intressanta infrastrukturprojekt i det lagom stora teknikkonsultföretaget sökes.

Ansök här