Hagalund och Storskogen

//Hagalund och Storskogen

Hagalund och Storskogen

Vi ska projektera infrastruktur för första etappen vid Enköpings företagspark- Hagalund ca 1700m industrigata. Vi ska göra en förstudie för planerat nytt stort bostadsområde i Storskogen, Bredsand söder om Enköping.

2016-04-25T15:27:29+02:00