Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan

//Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan

Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan

Vi projekterar en hel del ny markvärme i Västerås och Eskilstuna i första hand, men även andra kommuner börjar förstå nyttan med att återvinna värmeenergi till snöfria markytor. Frågan är ofta om det blir billigare med markvärme än årliga snöskottningar. Svaret generellt är att det inte blir det i dagsläget. Snöskottning, saltning och sandning är billigare än markvärme idag, men ur ett långsiktigt miljöperspektiv är markvärme en riktigt bra idé. Dessutom blir ju även markvärmda ytor mer tillgängliga och bekväma i städers olika centrum vilket kanske bidrar till att fler vågar sig ut på dessa ytor då Kung Bore regerar.

2018-09-25T14:42:05+02:00