Kristoffer Larsson, ny VD från 1 mars 2019.

//Kristoffer Larsson, ny VD från 1 mars 2019.

Kristoffer Larsson, ny VD från 1 mars 2019.

Kristoffer, som är en av ursprungsgrundarna tar över som VD fr o m 1 mars.

Thomas Ström övertar rollen som styrelseordförande efter Björn Andersson.

I övrigt “business as usual”. Skapa och projektera för framtidens samhällen.

2019-03-08T16:02:35+01:00