Monthly Archives: november 2018

//november

Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan

2018-09-25T14:42:05+02:00

Vi projekterar en hel del ny markvärme i Västerås och Eskilstuna i första hand, men även andra kommuner börjar förstå nyttan med att återvinna värmeenergi till snöfria markytor. Frågan är ofta om det blir billigare med markvärme än årliga snöskottningar. Svaret generellt är att det inte blir det i dagsläget. Snöskottning, saltning och sandning är billigare [...]

Markvärme i Sundbyberg och Trollhättan2018-09-25T14:42:05+02:00