Älvdansen, Åkersberg, Hagalund, Enköping

//Älvdansen, Åkersberg, Hagalund, Enköping

Älvdansen, Åkersberg, Hagalund, Enköping

Vintern är i ankommande och ett flertal projekt som vi gjort börjar bli färdigbyggda. Bostadsområdena Älvdansen, norr om Enköpings järnvägsstation och Åkersbergs första villaområde har inom kort sina infrastrukturer klara och husbyggarna är på gång i nästa skede. Enköpings företagspark Hagalunds första etapp, norr om E18, är även den i sluttampen. Detta möjliggör nyetableringar av industri, handel och logistikföretag.

2017-10-10T12:59:24+02:00